Tip 2 Diyabet

Tip 2 Diyabet (T2D), kas ve diğer doku hücrelerinin insüline uygun şekilde yanıt verememesinden (insülin direncinden) kaynaklanır. T2D, T1D'den daha yaygındır ve tüm diyabet vakalarının% 90-95'ini temsil eder. T2D gelişme riski yaş, obezite ve fiziksel hareketsizlik ile artar.

Diyabet dört kriterden herhangi biri ile teşhis edilebilir;

  1. Glikozlu hemoglobin (HbA1c) değeri % 6,5'tan yüksek,

  2. Açlık plazma glikoz 126 mg/dL veya daha yüksek,

  3. Oral glukoz testi sırasında 2 saatlik plazma glikozu 200 mg/dL veya daha yüksek,

  4. Hiperglisemi belirtileri.  

Kaynak:

Williams, J. E., Helsel, B., Nelson, B., & Eke, R. (2018). Exercise Considerations For Type 1 And Type 2 Diabetes. ACSM's Health & Fitness Journal, 22(1), 10-16.

Egzersizin Faydaları

T1D'de bulunan benzer faydalar T2D'li bireyler için de görülebilmektedir. Daha iyi duygu durumu, daha yüksek uyku kalitesi ve kardiyovasküler risk faktörlerinin iyileştirilmesi gibi daha önce bahsedilen faydalara ek olarak, tip 2 diyabetli hastalar da, kan glikozunun ve kilo kaybının daha iyi kontrolünü, semptomları ve semptomları tersine çevirmeye yardımcı olabilecek faktörleri daha iyi kontrol ederler.

T2D için fiziksel aktivitenin faydaları, aerobik ve direnç antrenmanları için frekansı, yoğunluğu, süreyi, modu ve ilerleme oranını belirleyen birkaç temel egzersiz kılavuzu ile sağlanabilir.

Aerobik Egzersiz

 

Frekans: İnsülin fonksiyonundaki kısa süreli iyileşmeler nedeniyle haftada en az 3 gün, orta yoğunlukta egzersiz ve egzersiz seansları arası 2 günden fazla olmayacak şekilde başlayın (Örn: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi). Genel popülasyon için önerilen aerobik egzersiz miktarı orta şiddette 5 gün/hafta veya şiddetli yoğunlukta 3 gün/hafta'dır.

Yoğunluk: T2D’li çoğu bireyde yürümeye benzer, orta şiddette,%40 ila%60 Kalp Atım Rezervleri arasındadır. %60'ın üzerinde Kalp Atım Rezervinden daha yüksek yoğunlukta egzersiz yapılarak ek faydalar görülebilir.

Süre: Orta yoğunluktaki egzersiz için haftada en az 150 dk. Bu egzersizin sürekli olması gerekmez ve 10 dakikalık bölümler halinde yapılabilir.

Mod: Büyük kas gruplarını kullanan çeşitli aerobik egzersiz türleri (yüzme, bisiklete binme, yürüyüş, koşma,kürek çekme vd.).

 

İlerleme Oranı: Yaralanma riskini en aza indirmek ve egzersiz uyumu sağlamak için egzersiz yoğunluğunda veya süresinde haftada% 10'dan fazla olmayan bir ilerleme önerilir.

 

Direnç Egzersizi

Frekans: Belirli bir kas grubunu hedef alan her bir direnç antrenman seansı arasında en az 48 ila 72 saatlik bir dinlenme ile her hafta 2 veya 3 ardışık olmayan gün.

Yoğunluk: Kuvvet ve insülin hareketlerindeki optimal gelişmeler için  antrenman orta şiddette veya yüksek şiddette olmalıdır. Orta şiddetteki yoğunluk, bireyin bir tekrar maksimum seviyesinin (1RM) %50’sine, yüksek şiddetteki yoğunluk ise 1RM’nin %75-80’i seviyelerindedir.

Süre: Antrenman seansı, üst vücutta, alt gövdede ve karında tüm büyük kas gruplarını kullanan 5 ila 10 egzersiz içermeli ve egzersizler 10 ila 15 tekrardan oluşmalıdır. Her egzersiz için 1 ila 4 setin tamamlanması tavsiye edilir.

Mod: Direnç makineleri ve serbest ağırlıklar, direnç eğitiminin birincil modu olmalıdır. Bantlar, kablolar, vücut ağırlığı vd. kullanılan diğer direnç eğitimi türleri de kullanılabilir. Ek olarak, bireyin günlük yaşam aktivitelerini (yürüyüş, merdiven çıkma vd.) ve günlük araçsal aktivitelerini (yemek yapmak, ev işi yapmak vd.) simüle etmesini sağlayan fonksiyonel hareket alıştırmaları, hastalığa özgü ve genel yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklanmalıdır.

İlerleme Oranı: İlerleme hızı yavaş olmalı ve sadece set başına tekrar sayısı sürekli olarak aşıldığında yapılmalıdır. Bireyin 2 ardışık direnç antrenman seansında son setinde 2 tekrar daha gerçekleştirebilmesi durumunda kilo artışlarının yapılması gerektiği belirtilmektedir. Direnç antrenmanının %75 ila %80 1RM'de, 8 ila 12 tekrardan oluşan setler kullanılarak üç haftalık oturumlarla ilerlemesi güç kazanımları için en uygun hedeftir. Kuvvet setleri arasındaki toparlanma süreleri, genellikle orta şiddetteki direnç için 30 saniyeden, maksimum güç için 3 dakika veya daha fazla süreye kadar, bireysel antrenman hedeflerine bağlı olarak değişmelidir.

 

T1D veya T2D'li çocuklar en az 60 dakika/gün, orta şiddetli aerobik fiziksel aktiviteye ve en az 3 gün/hafta kas ve kemik güçlendirici aktiviteye katılmaya teşvik edilmelidir. Çocuklarda ve yetişkinlerde şiddetli aerobik ve direnç antrenmanları dikkatli şekilde uygulanmalı ve klinisyen, bireyin yoğun şiddetli egzersize karşı kontrendikasyonları olmamasını sağlamalıdır.

 

Kaynak: Williams, J. E., Helsel, B., Nelson, B., & Eke, R. (2018). Exercise Considerations For Type 1 And Type 2 Diabetes. ACSM's Health & Fitness Journal, 22(1), 10-16.

Bizi sosyal medyada takip edin

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon