Tip 1 Diyabet

Tip 1 Diyabet (T1D) herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir, ancak en sık olarak bebeklikle 30’lu yaşların sonları arasında teşhis edilmektedir.

T1D, vücuttaki immün sistemin, pankreasta bulunan insülin üretmekle görevli hücreleri parçalaması sonucunda, insülinin az üretilmesi veya hiç üretilmemesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu süreç dışardan insülin takviyesine ömür boyu bağımlılık ile sonuçlanmaktadır. Gençlerde diyabet araştırmasında, 2009 yılında 18.436 ABD gencine T1D teşhisi konulduğu gösterilmiştir.

Dünya çapında, yılda yaklaşık 78.000 gence T1D teşhisi konmaktadır. İnsidansı ülkeler arasında farklılık göstermektedir: Finlandiyalılar en yüksek insidansa sahipken (100.000 / yıl başına> 64,2), Doğu Asyalılar ve Amerikan Yerlileri en düşük insidans oranlarına sahiptir (100,000 / yıl başına 0.1–8). Amerika Birleşik Devletleri'nde, T1D'li gençlerin sayısı 166,984 olarak tahmin edilmektedir.

Kaynak: Williams, J. E., Helsel, B., Nelson, B., & Eke, R. (2018). Exercise Considerations For Type 1 And Type 2 Diabetes. ACSM's Health & Fitness Journal, 22(1), 10-16.

Egzersizin Faydaları

Düzenli egzersiz veya fiziksel aktivite, örneğin, daha iyi uyku, daha yüksek kaliteli uykunun yanında, kolesterol ve trigliseritler gibi çeşitli kardiyovasküler risk faktörlerinin iyileştirilmesi gibi birçok fayda sağlayabilmektedir.

 

Düzenli egzersizin veya fiziksel aktivitenin T1D'li bireyler için bazı özel avantajları vardır:

 

  • Egzersiz genel ve hastalığa özgü yaşam kalitesini artırabilir.

  • Düzenli aktivite insülin duyarlılığını artırabilir.

  • Egzersiz, vücut ağırlığının düzenlenmesinde rol oynayan metabolizma artışına katkıda bulunur.

  • Fiziksel aktivite, istirahatte ve submaksimal egzersiz sırasında kan basıncını ve kalp atış hızını azaltır.

  • Optimal kontrolün kısa ve uzun vadeli faydalarını ve egzersiz öncesinde, sırasında ve sonrasında kan şekerinin nasıl yönetileceğini öğrenerek normal kan glikoz düzeylerini korumak için öz-yeterliği artırır.

 

T1D'li bireyler egzersiz seansı öncesinde, sırasında ve sonrasında kan glikoz seviyelerini yönetirken, aerobik ve direnç antrenmanı için genel önerileri izlemelidir. Egzersiz için pratik öneriler Tip 2 Diyabet bölümünde listelenmiştir (buradan ulaşabilirsiniz). Kan glikoz düzeylerini yönetirken sorunla karşılaşılırsa, T1D'li herhangi bir hasta kendi sağlık ekibinden/doktorundan mutlaka yardım almalıdır.

Kaynak: Williams, J. E., Helsel, B., Nelson, B., & Eke, R. (2018). Exercise Considerations For Type 1 And Type 2 Diabetes. ACSM's Health & Fitness Journal, 22(1), 10-16.

Bizi sosyal medyada takip edin

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon